זן שיאצו א - טאו

שיעור 1 - היסטוריה

שיעור 10 - גורמי המחלה

שיעור 11 - שמונה העקרונות

שיעור 12 - הכאב ותשאול 8 העקרונות

שיעור 13 - המרידיאנים

שיעור 14 אבחונים

שיעור 2 - יין יאנג

שיעור 3 - הצ'י

שיעור 3 - נספח - מקורות הצ'י

שיעור 4 - החומרים

שיעור 4 - נספח - מקורות הדם

שיעור 4 - נספח - מקורות נוזלי הגוף

שיעור 5 - סיכום שלושת האוצרות

שיעור 6 - מבוא לחמשת האלמנטים

שיעור 7 - חמשת האלמנטים

שיעור 8 - אברי הזאנג פו

שיעור 9 - המשך הזאנג פו

מתחברים לאתר ויוצרים קשר עם חברים נוספים
צפה ועקוב אחר חברים אחרים, כתוב תגובות ועוד.