זן שיאצו חוברת הקורס

חוברת הקורס - קאטה גב

חוברת הקורס קאטה בטן א

חוברת הקורס קאטה בטן ב

מנח ישיבה

מנח צד

מתחברים לאתר ויוצרים קשר עם חברים נוספים
צפה ועקוב אחר חברים אחרים, כתוב תגובות ועוד.