זן שיאצו א

קליניקה

שיעור 0 - מבוא כללי

שיעור 1 - מבואות

שיעור 2 - מבואות

שיעור 3 - קאטה ראשונה

שיעור מס 6

שיעור מס' 10

שיעור מס' 11

שיעור מס' 12

שיעור מס' 13

שיעור מס' 14

שיעור מס' 15

שיעור מס' 16

שיעור מס' 17

שיעור מס' 18

שיעור מס' 19

שיעור מס' 4

שיעור מס' 5

שיעור מס' 7

שיעור מס' 8

מתחברים לאתר ויוצרים קשר עם חברים נוספים
צפה ועקוב אחר חברים אחרים, כתוב תגובות ועוד.