זן שיאצו א

קליניקה

שיעור 0 - מבוא כללי

שיעור 1 - מבואות

שיעור 2 - מבואות

שיעור 3 - קאטה ראשונה

שיעור מס 6

שיעור מס' 10

שיעור מס' 11

שיעור מס' 12

שיעור מס' 13

שיעור מס' 14

שיעור מס' 15

שיעור מס' 16

שיעור מס' 17

שיעור מס' 18

שיעור מס' 19

שיעור מס' 4

שיעור מס' 5

שיעור מס' 7

שיעור מס' 8

מדיה דיגיטלית
מכללת אדמה
ראשי

© כל הזכויות שמורות לאדמה - המכללה לרפואה טבעית